Virksomhedstyper – Hvad skal vælge?

Der er udarbejdet mange artikler om netop dette – men de er meget lange. Derfor forsøger jeg her at lave en simpel oversigt – og så laver mere uddybende artikler individuelt for at dette kan henvende sig til flest muligt.

Enkeltmandsvirksomhed

Uden tvivl det mest brugte, og det simpleste at stifte;

 • 100% personlig hæftelse ved konkurs/gæld
 • Maks 1 ejer
 • Kan køres med lign. fordel som ved selskab ved at bruge VSO (VirksomhedsSkatteOrdningen)
 • Typisk ikke revisorpligt
 • Moms registrering påkrævet ved omsætning der overstiger 50.000 kr. i en 12 måneders periode (ikke kalenderår)
 • Ingen selskabskapital
 • Fuld regnskabspligt (skal overholde bogføringsloven)
 • Ingen krav om udarbejdelse af Årsrapport

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
Ikke helt lige så kendt – og aldeles for de mindre ambitiøse;

 • 100% personlig hæftelse ved konkurs/gæld
 • Maks 1 ejer
 • Registering af PMV er frivilligt – men giver et CVR nr.
 • Registreringen skal fornyes hvert 3. år.
 • Kan ikke være moms registreret
 • Maks omsætning i en 12 måneders periode (ikke kalender år): 50.000 kr.
 • Hvis du vil importere eller eksportere – så skal den omdannes til Enkeltmandsvirksomhed.

Iværksætterselskab (IVS)
Ja, den daværende regering fik prygl af befolkningen over at vores forhold for iværksætterne er for hårde. Og ja – de misforstod det fuldstændigt. De har lavet en række kompliceret regler, som er kort sagt spild af tid. Og når dit IVS går godt, så skal du alligevel konventere det til et ApS. (Til de næste regeringer; Bare reducere skat, fjern fradrag etc – så simplificere i alt på en gang).

 • Kapitalkrav 1-49.999 kr.
 • Kan kun være kapital/kontanter (ikke biler, huse etc)
 • Du skal hvert år henlægge 25% af virksomhedens overskud til en bunden reserve
 • Du hæfter ikke personligt – medmindre du underskriver en selvskyldner kaution som fx banker typisk bruger
 • Evt overskud er ikke dit personligt – men selskabets
 • Du skal have en direktion
 • Du kan have mere end 1 ejer. Der er ikke et umiddelbart ejer-maks
 • Direktion/Ledelsen har et ansvar for at selskabet har en tilstrækkelig kapital

Interessantskab (I/S)
Meget tæt på enkeltmandsvirksomhed – dog kræver det minimum 2 ejere.

 • Ejerne hæfter personligt og solidarisk (eksempelvis skylder man 1 million – og der er 2 ejere (ejet 60%/40%) så skylder i hhv. 600.000 kr og 400.000 kr)
 • Ingen selskabskapital
 • Ingen direktionskrav. Kan være ledet af ejerkredsen
 • Skal kun indsende årsrapporter hvis alle ejerne er virksomheder
 • Fuld regnskabspligt (skal overholde bogføringsloven)

Anpartsselskaber (ApS)
Det billigste rigtige selskab – som Lars Larsen kalder det: “A Prøver Sgu”

 • Selskabskrav minimum 50.000 kr.
 • Hæfter kun med indskudte/optjente midler. Eneste personlige hæftelse er hvis du underskriver en selvskyldner kaution.
 • Skal have en direktion
 • Skal indsende årsrapport
 • Kan have mere end 1 ejer

Aktieselskab (A/S)
Det gammeldags rigtigt selskab

 • Selskabskrav minimum 500.000 kr.
 • Hæfter kun med indskudte/optjente midler. Eneste personlige hæftelse er hvis du underskriver en selvskyldner kaution.
 • Skal have en direktion
 • Skal indsende årsrapport
 • Kan have mere end 1 ejer

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *